Surju Lasteaed

Projektid

Projektid: Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel rahastatud 3 väljasõitu 2011 Kiidjärvele, Jõgevamaale ja Kabli Looduskeskusesse.

Surju VV ja KIKI-i toel rahastatud 3 väljasõitu 2012 (Ahhaa Keskus, Metsamoori perepark,Tartu Ülikooli botaanikaaed, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Põllumajandusmuuseum).

Heategevusprojekti "Aitan last" raames saadud tasuta piletitest on tõhus abi olnud vähekindlustatud peredele ( 2011- 2017).

Kultuurkapitalile esitatud taotlus "Eelkooliealiste laste muusikaliste võimete arendamine rütmipillide abil" rahastati 2014.

KIK-i toel rahastatud projekt "Surju laste keskkonnateadliku suhtumise kujundamine läbi loodushariduslike õppeprogrammide" 2015 (Kurgja Talumuuseum; Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus).

KIK-i ja Surju VV toel rahastatud projekt "Surju laste loodusalaste teadmiste ja oskuste kinnistamine läbi aktiivõppe" 2016 (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum; Luitemaa Looduskaitseala).

Projekt "Nutiküürust priiks" esitatud Pärnumaa Tervisenõukogule 2016.

Innove projekt "Pärnu maakonna lasteaiaõpetajate teadlikkuse tõstmine varajase sekkumisena aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning kõneprobleemide korral" rahastatud 2017.

KIK-i projekt "Surju lapsed õpivad tundma erinevaid elusolendeid ning nende omavahelisi suhteid tiigis" rahastati 2017 (teostus kevadel 2018)

Hitsa ProgeTiigri projekt robootikaseadmete hankimiseks rahastati 2018.

KiK-i ja Saarde VV toel rahastatud projekt "Surju lasteaia lapsed tutvumas looduse mitmekesisuse ja liigirikkusega Tallinna Loomaaias" 2019.

KIK-i ja Saarde VV toel rahastatud projekt "Surju laste loodusteadlikkuse kasv läbi loodusretkede ning sulissõprade rände uurimise Kabli linnuvaatlusjaamas" 2020.