Surju Lasteaed

Lasteaiatasu

*Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määr alates 01.01.2019 on Saarde Vallavolikogu otsusega nr 34 28.11.2018  ühes kuus ühe lapse kohta 3.5 % Vabariigi  Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

Kui peres on 2 või enam last, kes kasutavad lasteaia kohta, tasub vanem 50% pere teise lapse eest; kolmanda ja enama lapse eest vanem osalustasu maksma ei pea.

*õppekulule lisandub toidupäeva maksumus lapse kohta 2.00 eurot  (hoolekogu otsus; alates 1.09.2019)

*tasu maksmine vallavalitsuse arvele ülekandega iga kuu 25. kuupäevaks.