Kodukord PDF Prindi


Surju Lasteaia kodukord on koostatud Surju Lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest.

1. ÜLDINE

· Surju Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.15 -18.00 (Saarde VV korraldus nr 16.2-3/327  28.12.2017)
· laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga, kes annab lapse üle kas õpetajale või õpetaja abile.
· õpetaja vastutus lapse ohutuse eest algab lapse üleandmise hetkest ja lõpeb lapsevanema saabudes.
· õppekava omandamiseks peab laps lasteaias viibima kella 9.30-12ni.
· lapse puudumajäämisest teavitab lapsevanem lasteaia töötajat telefonitsi või e-maili teel; samuti teavitab peale pikemat puudumist, et garanteerida lapse toitlustus järgmisel päeval;
· lasteaiarühmad töötavad päevakava alusel;
· lapsevanemal on võimalus tutvuda lasteaia õppe-, arengu- ja tegevuskavaga ning nädalaplaaniga;
· lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda rühmaõpetajale/direktorile  vanema kontaktandmed, mille muutumisest tuleb kohe teavitada lasteaeda;
· lasteaial on õigus kajastada lasteaias toimuvate ürituste pilte lasteaia kodulehel ning kohustus mitte eksponeerida neid lapsi, kelle vanem on esitanud lasteaeda vastavasisulise avalduse;
· lapse peo päeval on soovitus lapse rühmas kohal olla vähemalt 15 minutit enne peo algust, et lapsevanem jõuaks last aidata riietumisel;
· lasteaia üritustel seisab lapsevanem hea selle eest, et kaasasolevate pereliikmete käitumine ei häiriks esinejaid;
· ühisürituste ajal vastutavad lapse heaolu eest nii rühmaõpetajad kui lastevanemad;


2. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA ÄRAVIIMINE

· lapsevanemal on õigus laps lasteaeda tuua ja sealt ära viia talle sobival ajal, järgides rühma päevakava ja asutuse lahtiolekuaega;
· lasteaia siseruumides ei ole lubatud liikuda välisjalatsites;
· lapsevanemal on kohustus lapsele järgi tulla hiljemalt kell 17.45
· kui lapsevanem ei ole nimetatud ajaks lasteaeda tulnud ega pole õpetajat teavitanud hilinemisest, võtab õpetaja vanemaga ühendust, vajadusel teavitab politseid;
· õpetaja ei anna last lasteaiast lahkumiseks üle kui:
1.lapsele järgi tulnud isik on ebakaines olekus;
2.lapsele tuleb järgi alaealine, kellega lahkumise kohta ei ole lapsevanem andnud kirjalikku nõusolekut;
3.lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem ei ole sellest õpetajat teavitanud;
· lapsevanem sulgeb lasteaia territooriumilt lahkudes värava.

3. LAPSE TERVIS

· lapse esmakordsel tulekul esitab lapsevanem lapse tervisetõendi;
· lasteaed ei võta vastu last, kelle tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist, samuti ei võta lasteaed vastu ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik, lööve) last;
·       lasteaiapäeva jooksul haigestumise korral kutsub õpetaja/direktor  perearsti või kiirabi ja teavitab lapsevanemat; vajadusel annab esmaabi lasteaias selleks koolituse läbinud isik – Tiiu Isand;
· lapse haigestumisel nakkushaiguse tunnustega (seedetrakti häire, lööve, oksendamine, kõhulahtisus) on arstlik läbivaatus kohustuslik.
·       Nakkushaiguse diagnoosi korral peab lapsevanem teavitama lasteaeda.
· lapsevanem teavitab õpetajat asjaoludest, mis võivad mõjutada lapse päeva ( halb uni, terviseprobleemid), erihoolt vajavast lapsest (voodi märgamine, tundlikud kõrvad, liigne higistamine) peab lapsevanem informeerima rühma personali;
· lasteaias ei anta lapsele ravimeid ega vitamiine, ei tehta süsti;
· 2aastane laps oskab potil käia ja lusikaga süüa;
· laps tuleb lasteaeda puhaste, mugavate ja tervete riietega;
· laps vajab ilmastikule vastavaid riideid ja jalanõusid;
· lapse kapis on tema kamm, taskurätikud ja varuriided;
· nii toa- kui õueriiete tõmblukud ja trukid peavad olema terved;
· riiete juurde ei kuulu pikad sallid, rippuvad nöörid jms. mis võivad ohustada lapse tervist;   
· kõik lapsed käivad iga päev  1-2 x õues, õuesviibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest;
· toas on vajalikud vahetusjalatsid, kõige paremad on sandaalid;
· laps vajab spordi- ja magamisriideid;
· sõrmkindad on lubatud lapsele, kes oskab neid ise kätte panna;
· lapse riiete vahetusse mineku vältimiseks on soovitav need varustada lapse nimega;
· aeg-ajalt korrastab lapsevanem lapse kapi.

4. TOITLUSTAMINE

· laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid ja lähtutakse õigusaktidega koolieelsete lasteasutuste toitlustamisele kehtestatud nõuetest;
· nädala menüüga saab tutvuda rühma stendil ja lasteaia kodulehel;
· lasteaias on 3 söögikorda: hommikusöök kell 9, lõunasöök kell 12.30, oode kell 15.30.
· lapse allergiast ja muudest ettekirjutustest toidu osas tuleb teavitada rühma personali;
· toitlustamisega seotud küsimustele vastab kooli peakokk Kaidi Oksaar;
· lapse sünnipäeva tähistamisel rühmas on soovitav õpetajaga kokku leppida. Vältida tuleb kiiresti riknevaid ja lühikese realiseerimisajaga toiduaineid;
· lapsevanemal palume menüüd mitte kritiseerida lapse juuresolekul;
· laps läheb sööjate nimekirja, kui ta on kohal hiljemalt kell 9 või kui on teatatud tema hilisemast tulekust lasteaeda.

 

5. LASTEAIA TASU

Lasteaia tasu koosneb Saarde Vallavolikogu määrusega nr 34  28.11.2018 kehtestatud

· lapsevanema osalustasust, mille suurus on ühes kuus ühe lapse kohta 3,5 % Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast (alates 01.01.2019)
· toidupäeva maksumusest (1.60 eurot), mille suurus kujuneb lasteaias oldud päevade arvu järgi;
· osalustasu arve väljastab Saarde valla raamatupidaja lapsevanema E-postiaadressile. See on fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest; osalustasu või toiduraha võlgnevuse korral üle 2 kuu teavitab direktor vallavalitsust.
· lasteaia tasu maksmise kuupäev on järgmise kuu 20.kuupäev;
· lapsevanem on kohustatud lasteaiatasu maksma õigeaegselt Saarde Vallavalitsuse konto numbrile EE972200221011807958 SWED pangas.

6. MÄNGUASJAD

· laps võib lasteaeda tuua koduseid mänguasju juhul, kui need on nii lapsele kui mängukaaslastele ohutud, puhtad ja  tugeva konstruktsiooniga. Lubatud ei ole kallid ja õrnad mänguasjad, mängurelvad, raha ja teravad esemed;
· kaasa toodud mänguasjaga võivad ka teised lapsed mängida;
· mänguasjapäev on lasteaias reedel;
· jalgrattaga sõites peab laps kandma kiivrit, soovitavalt ka põlve- ja randmekaitsmeid;
· kaasa toodud kelgul peab olema lapse nimi;
· kaasa toodud mänguasjade jm. isiklike asjade kadumise või katki mineku eest lasteaia personal ei vastuta.

Viimati uuendatud Neljapäev, 06 Detsember 2018 08:29