Surju Lasteaed

Surju Lasteaed asub Pärnumaal Saarde vallas Surju külas.

Asutuse registrikood: 75000638

Lasteaia telefon :  44 60 375

E-postiaadress: lasteaed(ätt)surju.ee

Asutamise aeg: oktoober 1988.a.

Rühmade arv 3

Keel eesti

Lahtiolekuaeg 7.15 – 18.00

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise alus Koolitusluba nr. 3952 HTM.

Surju Lasteaed on Saarde Vallavalitsuse hallatav õppeasutus.