Lasteaiatasu PDF Prindi
*Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määr alates 01.01.2019 on Saarde Vallavolikogu otsusega nr 34 28.11.2018  ühes kuus ühe lapse kohta 3.5 % Vabariigi  Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

Kui peres on 2 või enam last, kes kasutavad lasteaia kohta, tasub vanem 50% pere teise lapse eest; kolmanda ja enama lapse eest vanem osalustasu maksma ei pea.

*õppekulule lisandub toidupäeva maksumus lapse kohta 2.00 eurot  (hoolekogu otsus; alates 1.09.2019)

*tasu maksmine vallavalitsuse arvele ülekandega või sularahas lasteaia direktorile iga kuu 20.kuupäevaks.

Surju Lasteaed puhkab 1.juulist kuni 31.juulini 2019 (Saarde VV korraldus 20.11.2018 nr 431).

Viimati uuendatud Neljapäev, 15 August 2019 10:56